Inleiding

  PDS-HVAC Holland B.V. (hierna PDS-HVAC) neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met michael@pds-hvac.com.

  Wie is PDS-HVAC?

  PDS-HVAC is een besloten vennootschap PDS-HVAC Holland B.V, kantoorhoudende te Edisonstraat 3G, 3261LD Oud-Beijerland Netherlands, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel (SIRI) onder nummer 73102121.

  PDS-HVAC is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door PDS-HVAC de verwerkingsverantwoordelijke.

  Hoe gebruikt PDS-HVAC jouw gegevens?

  Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor PDS-HVAC persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens PDS-HVAC voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door PDS-HVAC worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

  Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

  Doeleinde:

  Financiële administratie

  Gegevens:

  Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaande saldo

  Grondslag:

  Uitvoering van de overeenkomst

  Bewaartermijn:

  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

     

  Doeleinde:

  Verlenen van de dienst zelf

  Gegevens:

  NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

  Grondslag:

  Uitvoering van de overeenkomst

  Bewaartermijn:

  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

     

  Doeleinde:

  Facturatie

  Gegevens:

  NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

  Grondslag:

  Uitvoering van de overeenkomst

  Bewaartermijn:

  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

     

  Doeleinde:

  CRM

  Gegevens:

  Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer

  Grondslag:

  Gerechtvaardigd belang

  Betrokken belang:

  Commercieel belang

  Bewaartermijn:

  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

     
  Marketing

  Doeleinde:

  Nieuwsbrief

  Gegevens:

  Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag

  Grondslag:

  Gerechtvaardigd belang

  Betrokken belang:

  Commercieel belang

  Bewaartermijn:

  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

     
  Website

  Doeleinde:

  Website analytics

  Gegevens:

  Surfgedrag, Locatie

  Grondslag:

  Gerechtvaardigd belang

  Betrokken belang:

  Commercieel belang

  Bewaartermijn:

  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

     
  Beveiliging en fraudebestrijding

  Doeleinde:

  Beveiliging van gegevens

  Gegevens:

  Telefoonnummer, Naam, Adres

  Grondslag:

  Gerechtvaardigd belang

  Betrokken belang:

  Commercieel belang

  Bewaartermijn:

  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

     

  Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

  PDS-HVAC heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

  Wat zijn jouw rechten?

  Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

  Inzage

  Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij PDS-HVAC over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

  Wijzigen

  Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij PDS-HVAC. Je kunt verzoeken dat PDS-HVAC je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

  Beperken van de verwerking

  Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om PDS-HVAC te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

  Recht van bezwaar

  Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van PDS-HVAC of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

  Gegevensoverdracht

  Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van PDS-HVAC te verkrijgen. PDS-HVAC zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

  Toestemming intrekken

  In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat PDS-HVAC je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

  Reactie door PDS-HVAC

  Een verzoek kan verstuurd worden naar michael@pds-hvac.com. PDS-HVAC zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat PDS-HVAC een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien PDS-HVAC je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

  Ontvangers van de persoonsgegevens

  Het kan zijn dat PDS-HVAC verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

  Wat zijn cookies en hoe gebruikt PDS-HVAC ze?

  Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van PDS-HVAC worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van PDS-HVAC worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

  Kan deze Privacy verklaring worden gewijzigd?

  Deze Privacy verklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

  Waar kan je terecht met klachten en vragen?

  Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy verklaring en de wijze waarop PDS-HVAC je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar michael@pds-hvac.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop PDS-HVAC jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar michael@pds-hvac.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Cookies

  PDS-HVAC Holland B.V. is een allround service- en onderhoudsbedrijf voor klimaattechnologie. Wij zijn gespecialiseerd in klimaatbeheersing, airconditioning, luchtbehandeling. We zijn daarnaast ook specialist in koel- en vriesinstallaties voor de maritieme sector, villa's, HORECA en industriële gebouwen.